Medisch Centrum Zuidhoven | Spirea 9 | 3317 JB | Dordrecht